REGULAMIN

REGULAMIN
1. Organizatorem zajęć jest Akademia Sztuk Walki Pawła Krażewskiego. Instruktorem jest Paweł Krażewski, posiadający uprawnienia pedagogiczne.
2. Zajęcia odbywają się w trybie rocznym, w trakcie trwania roku szkolnego oraz w okresie wakacyjnym. Aktualny plan treningów znajduje się w harmonogramie treningów publikowanym na oficjalnej stronie internetowej www.strong-house.pl oraz  www.jkdpoland.com Nowe osoby mogą zapisywać się na zajęcia w dowolnej chwili po uprzednim kontakcie z Instruktorem. Akademia Sztuk Walki Pawła Krażewskiego organizuje zajęcia treningowe sztuk walki dla osób, które ukończyły 14 lat oraz zajęcia rekreacyjne dla dzieci, przygotowujące do przyszłych treningów sztuk walki.
3. Zajęcia odbywają się w terminach określonych przez Akademię, publikowanych na stronie www.strong-house.pl oraz  www.jkdpoland.com oraz podawanych do informacji przy zapisach.
Dniami wolnymi od zajęć są:
– dni ustawowo wolne od pracy i nauki szkolnej
– święta
– Akademia zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, przy czym zobowiązuje się do umieszczenia na stronie (odpowiednio wcześniej) informacji o zmianie lub odwołaniu zajęć. Ewentualne zmiany harmonogramu treningów nie powodują zmiany wysokości opłaty miesięcznej.
4. Warunkiem zostania członkiem Akademii jest:
– wypełnienie i oddanie trenerowi: DEKLARACJI UDZIAŁU W ZAJĘCIACH oraz REGULAMINU AKADEMII
– opłacenie wpisowego
– opłacenie składki miesięcznej za udział w zajęciach
– posiadanie własnego ubezpieczenia NNW
– brak przeciwwskazań zdrowotnych
5. Wszelkich wpłat dokonujemy w Akademii w ustalonych terminach lub na miejscu u instruktora. Wysokości opłat miesięcznych za udział w treningach obowiązujące w bieżącym roku szkolnym podane zostaną na oficjalnej stronie internetowej www.strong-house.pl oraz www.jkdpoland.com
Opłat miesięcznych za udział w treningach należny dokonywać przed wejściem na trening. W przypadku wątpliwości w ustaleniu wysokości opłat prosimy o indywidualny kontakt z instruktorem. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość ustalenia indywidualnych warunków uczestnictwa w zajęciach. W przypadku wątpliwości dotyczącej dokonanych wpłat, Akademia zastrzega sobie prawo do przysyłania korespondencji informacyjnej na adres podany w zgłoszeniu. W przypadku uczestniczenia na zajęcia najbliższych członków rodziny przyznawana jest ulga rodzinna w wysokości 5%.
6. Pieniądze wpłacone jako Wpisowe nie podlegają zwrotowi. W przypadku rozpadu sekcji z powodu malej liczby osób wpisowe nie będzie zwracane. Zastrzega się możliwość zmiany opłat za udział w zajęciach.
7. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za dzieci przebywające poza sala. Prosimy o zapewnienie opieki dzieciom do czasu rozpoczęcia zajęć i zaraz po ich zakończeniu oraz o dopilnowanie ciszy i porządku poza sala.
8. Na zajęcia należy przychodzić na kilkanaście minut przed ich rozpoczęciem, aby zdążyć się przebrać. Na treningach zaleca się stosowanie luźnych strojów sportowych ewentualnie kimona. Ćwiczymy w obuwiu zapaśniczym lub boso.
9. Każdy z członków Akademii zobowiązany jest do postępowania w sposób etyczny, z poszanowaniem innych osób.
10. Za szkody materialne wyrządzone przez niepełnoletnich uczestników kursów, związane z niewłaściwym użytkowaniem sprzętu lub niewłaściwym zachowaniem na sali, odpowiadają ich rodzice lub prawni opiekunowie. W przypadku osób dorosłych odpowiadają oni sami za siebie.
11. Wypełniając obowiązek, jaki nakłada na nas ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) uprzejmie informujemy, ze zgłaszając się na zajęcia wyrażacie Państwo zgodę na: przetwarzanie swoich danych osobowych przez Akademie Sztuk Walki Pawła Krażewskiego w celach promocyjnych, marketingowych i reklamowych, włączenie swoich danych do bazy danych Akademii oraz przesyłanie Państwu materiałów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych rozpowszechnianych przez Akademię.

Komentowanie jest wyłączone